Ochrana osobních údajů

I. Kontaktní údaje správce

Katedra ekologie lesa
Fakulta lesnická a dřevařská
Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6 - Suchdol

V případě, že s námi budete chtít komunikovat ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit:

Písemně: Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6 - Suchdol
E-mailem: info@lesodiverzita.cz

II. Účel a právní základ zpracování

Účely, pro které osobní údaje uživatelů zpracováváme, jsou v souvislosti s jejich užíváním elektronických systémů správce.

III. Příjemce osobních údajů

Vaše osobní údaje předáváme těmto příjemcům ve smyslu čl. 4 odst. 9 GDPR:

  • Našim dodavatelům IT služeb, kteří pro nás spravují a provozují systém Lesodiverzita.cz, servery, další HW.

Mezi další příjemce patří ti zaměstnavatelé a firmy, kterým uživatel aktivně zpřístupní své informace o sobě.

IV. Práva subjektu údajů

Jaká práva v souvislosti s ochranou osobních údajů máte?

  • Právo získat potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup, prostřednictvím kopie, k těmto osobním údajům.
  • Právo na opravu, tedy abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají.
  • Právo, abychom omezili zpracování osobních údajů, případně je vymazali, budou-li proto splněny podmínky.
  • Právo, abychom aktualizovali Vaše osobní údaje u příjemců, tedy abychom oznámili příjemcům, kterým byly Vaše osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení, budou-li proto splněny podmínky.
  • Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro vás právní účinky nebo se vás dotýká, nebude-li toto takovéto zpracování povoleno právem EU či ČR.
  • Právo podat na náš postup stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.