I na starých a mrtvých stromech záleží

Mobilní aplikace

Záměrem vzniku mobilní aplikace Lesodiverzita je vytvoření online databáze biotopových stromů, jakožto významných prvků podporujících (nejen lesní) biodiverzitu, a to na základě dat z mapování jak přírodo-ochranářských, lesnických či vzdělávacích institucí, tak širokou veřejností se zájmem o přírodu a její ochranu. V obou případech přitom platí potenciál uplatnění záznamů pro vědecké účely. Pokud by se nám například podařilo komplexně zmapovat území větších rozloh, bodové záznamy nalezených stromů mohou dobře posloužit k modelování výskytu významných druhů organismů vázaných na mrtvé dřevo apod. V souhrnu by měla shromažďovaná data a projekt celkově přispívat k šíření povědomí o významu biotopových stromů pro ochranu biodiverzity velké části ohrožených druhů organismů, nutnosti jejich ochrany a odpovědném chování v jejich blízkosti. To je totiž důležitým předpokladem pro současnou přítomnost těchto stromů v krajině i na vhodných místech městského prostředí.

Pro uživatele zastupující instituce, např. Agenturu ochrany krajiny, Lesy ČR či školy a univerzity, je níže k dispozici možnost registrace. Registrovaný uživatel bude mít po schválení možnost přihlásit se do mobilní aplikace i tohoto webového portálu, na základě čehož bude moci upravovat nebo mazat jím uložené stromy. Registrace institucionálních uživatelů, a tedy kompetentních odborníků, nám pomůže s procesem hodnocení relevance zmapovaných biotopových stromů a s následnou analýzou většího souboru dat.

Mobilní aplikace Lesodiverzita je volně ke stažení na  Google play  App store

Jak zaznamenat biotopový strom?

Krok 1
1.

Při spuštění aplikace nejprve povolte zaměření vaší polohy, o které budete požádáni. Tento krok je nezbytný pro následné zaznamenání vámi nalezeného biotopového stromu, které zahájíte zeleným kolečkem uprostřed dolního panelu. V tomto panelu naleznete také odkaz na seznam a mapu již uložených biotopových stromů, kopletní nápovědu, informace o projektu či galerii lesních druhů organismů, které biotopové stromy využívají. 

Krok 2
2.

Zaznamenávání vašeho biotopového stromu zahájíte uložením jeho GPS souřadnic. V náhledu mapy nejprve zvolte editaci polohy pomocí tlačítka v pravém dolní rohu. Taktéž tlačítkém v pravém dolním rohu mapy následně nastavte vaši aktuální polohu. Zkontrolujte, zda souhlasí a potvrďte ji tlačítkem „Zvolit“ v pravém horním rohu. Políčka „Zeměpisná šířka“ a „Zeměpisná délka“ by měla být v tuto chvíli vyplněna.

Krok 3
3.

Dalším krokem je foto vašeho biotopového stromu. Pomocí ikony v sekci „Fotografie" vložte fotografii stromu přímo z alba vašeho telefonu, nebo ji pořiďte pomocí fotoaparátu (po pořízení fotografie potvrďte kliknutím na „Použít fotku“). Snažte se, prosím, o co nejlépe vypovídající fotografii stromu. Dutiny a ostatní viditelná mikrostanoviště se snažte zachytit co nejpřesněji. Snímků můžete vložit několik.

Krok 4
4.

Nyní se dostáváme k zaznamenání obvodu stromu nebo výčetní tloušťky stromu, což je lesnický termín definující průměr kmene stromu ve výšce 1,3m nad zemí, tedy zhruba ve výšce prsou dospělého člověka. Tyto hodnoty se zpravidla měří lesnickým pásmem nebo lesnickou průměrkou. Pokud tuto možnost nemáte, průměr kmene stromu můžete zjistit také pouhým přiložením metru či odhadnout s co největší přesností. Vždy stačí vložit pouze jednu z hodnot, přičemž druhou aplikace automaticky dopočítá. Obě hodnoty zadávejte v milimetrech.

Krok 5
5.

Pokud máte telefon značky Apple, výčetní tloušťku můžete změřit také pomocí vašeho fotoapárátu ikonkou vpravo. Ten zaměřte na levý okraj kmene stromu ve zhruba 1,3m (potvrďte bod A – zobrazí se modrý bod), následně posuňte na pravý okraj kmene (potvrďte bod B – zobrazí se modrý bod). Po zobrazení číselné hodnoty v horní části obrazovky můžete jít o krok zpět a příslušná kolonka bude automaticky vyplněna.

 

Krok 6
6.

Dále od vás potřebujeme výšku stromu. Tu se pokuste co nejpřesněji odhadnout a v nabídce jednoduše zvolte příslušné rozmezí hodnot, které jsou udávány po pěti metrech. Opět, pokud máte telefon značky Apple, výšku stromu můžete vygenerovat pomocí vašeho fotoaparátu (ikonkou vpravo), jako v případě výčetní tloušťky stromu, tj zaměřit nejprve na patu kmene a posléze na vrchol koruny stromu. Potvrďte a příslušná kolonka bude automaticky vyplněna. 

Krok 7
7.

Důležitou informací je pro nás také druh vámi ukladáného stromu. Z příslušné nabídky listnatých (buk, dub, lípa, javor, topol, habr, jasan, jilm, jeřáb, olše, vrba, bříza, akát, jírovec, ořešák, třešeň, jabloň, hrušeň, švestka) a jehličnatých (smrk, borovice, modřín, jedle, douglaska, tis) dřevin tedy zvolte, o který se jedná. Pokud dokážete určit přesný druh, zašktněte jej, prosím, v seznamu, který vám aplikace pod příslušnou dřevinou nabídne. 

Krok 8
8.

Nyní můžete pokračovat k výběru stromových mikrostanovišť. Z galerie vyberte všechna ta mikrostanoviště, která se dle vašeho pozorování na stromě vyskytují. U některých stačí pouze potvrzení výskytu, u jiných nás zajímá i jejich počet na stromě – v těchto případech vám bude při výběru nabídnouto vyplnění počtu. Pokud máte k dispozici dalekohled, zaměřte se i na korunu stromu. Nejen dutiny a praskliny na kmeni, ale i zlomená větev či mrtvé části koruny jsou pro nás důležité.

Krok 9
9.

Pokud soudíte, že máte k vašemu stromu další důležité informace, na které jsme se v předchozích krocích neptali, vypište je, prosím, do kolonky "Poznámka". Zajímá nás například, zda je strom, který zaznamenáváte, označen modrým trojúhelníkem, kterým se oficiálně označují doupné stromy. Dále můžete krátce zhodnotit, v jakém je strom dle vás zdravotním stavu či jaká je jeho časová perspektiva na stanovišti. 

Registrace pro institucionální uživatele