• Tesařík alpský (Rosalia alpina). Foto: Petr Kjučukov

  Klíčové faktory pro ochranu lesní biodiverzity ve střední Evropě

  Biodiverzita je rozmanitost života na všech jeho úrovních, od genů, přes druhy organismů, až po pestrost ekosystémů a ekologických vztahů (Kolář et al. 2012). Kromě vnitřní hodnoty života a jeho rozmanitosti je důležité, že biodiverzita je zjevně nepostradatelná pro…

  Číst více
 • „Nášlapný kámen“ biodiverzity – biotopový strom. Foto: Ondrej Kameniar

  Minimum pro ochranu biologické rozmanitosti v českých lesích

  Ochranou biologické rozmanitosti (biodiverzity) bývá myšlena především ochrana těch druhů organismů a biotopů, které jsou ohroženy zánikem. V historii planety Země již došlo k pěti hromadným vymíráním druhů a nyní se hovoří a diskutuje o šestém, jež je téměř…

  Číst více
 • Vodou podmíněné světliny v lese představují ideální místa, kde mohou být biotopové stromy ponechávány k dožití. Je zde lépe splněno oslunění a svým umístěním nepředstavují výraznou újmu lesnickému provozu. V žádném případě by tato místa neměla být cíleně zalesňována. Foto Radek Bače

  Mrtvé dřevo klíčem k biodiverzitě lesa

  Přítomnost mrtvého dřeva je základním rysem lesního prostředí a odlišuje jej od prostředí nelesního. Pojmem mrtvé dřevo rozumíme různé formy stojícího nebo ležícího dřeva, které vzniká odumřením stromů či části stromů v lese. Lesní ekosystémy se do dnešní podoby…

  Číst více
 • Přísná ochrana přírody jako jeden z důležitých přístupů k zachování biologické rozmanitosti v ČR. Foto: Jeňýk Hofmeister

  Přísná ochrana přírody jako jeden z důležitých přístupů k zachování biodiverzity v ČR

  Vedle přísné ochrany přírody, spočívající v ponechání přírodních stanovišť samovolnému vývoji vytvářející vhodné prostředí většinou pro druhy citlivé na činnost člověka, je pro uchování biologické rozmanitosti střední Evropy důležitý i specifický management…

  Číst více