Animace biotopového stromuAnimace biotopového stromuBiotopový strom

Suchým větvím v koruně, které již neoplývají listím, se dostává velkého množství slunečního svitu. Ukazuje se, že právě kombinace mrtvého, postupně se rozkládajího dřeva a dostatečného množství světla a tepla ze slunce je ideální, v některých případech dokonce nezbytná pro mnoho lesních saproxylických, tedy na mrtvé dřevo vázaných druhů. 

Dutiny ve větvích mohou být skvělým úkrytem, a tak jimi nepohrdne žádný lesní tvor, který se do nich vejde. Kromě brouků, dvoukřídlých, škvorů, ploštic a dalších živočichů z řad bezobratlých, se tak ve vykotlaných větvích můžeme setkat s různými druhy ptáků, hlodavců či s netopýry. 

Praskliny, ale také třeba jizvy po zásahu bleskem, jizvy od ohně, nebo odchlipující se kůra vytvářející různé formy kapes. Všechna tato poškození mohou být na stromě prospěšná broukům, blanokřídlým, pestřenkám, plošticím, pavoukům i ptákům. 

Dřevokazné houby jsou důležitou součástí lesa. Jakožto rozkladači dřeva pomáhají přeměně mrtvých či dožívajícíh stromů na živiny bohatý substrát, který poslouží zase stromům novým. Přítomnosti hub na stromě využívají lesní savci (jako třeba veverky), nebo brouci či blanokřídlí.

Dutiny naplněné dešťovou vodou nazýváme dendrotelmy. Tyto drobné vodní "nádrže" mohou být zavodněny trvale či zcela nahodile a dle toho jsou na ně vázany také různé organismy. Slouží jednak jako pítko lesním savcům a ptactvu, ale různým druhům hmyzu, např. komárům, také jako stanoviště pro svůj vývoj. 

Kmenové dutiny, stejně tak jako kořenové otvory, mohou skýtat příližitost k ubytování velkému počtu lesních obyvatel od brouků až po šelmy. Kmenových dutin rozlišujeme několik typů dle velikosti a dle polohy výskytu v rámci kmene. 

Přirozeně vzniklé otvory v kořenech stromů tvoří domov či jen místo k úkrytu mnohým zástupcům bohaté lesní fauny. Dle velikosti vstupního otvoru a hloubky si je mohou "pronajímat" brouci, ptáci, plazi, obojživelníci i hlodavci. V případě velkých kořenových dutin jde i o šelmy jako je jezevc či liška. 

Jako v případě prasklin, jizev a dalších možných zranění a poškození, i obnažené jádro stromu přináší zajímavé stanoviště mnohým bezobratlým a v konečném důsledku i ptacvu, pro něhož mohou být místa bez kůry dobře viditelným působištěm s hustou koncentrací potravy.

Pryskyřice neboli smůla, tedy silně lepivý obsah pryskyřišných kanálků především jehličnatých dřevin, slouží jako ochrana před dřevokazným hmyzem. Mízou nazýváme čirý a vodnatý roztok v cévních svazcích, sloužící k transportu živin. Při poškození stromu může dojít k výronu jak pryskyřice, tak mízy, což je lákadlem pro mnohé bezobratlé a tedy i hostinou pro ptactvo. 

Stromy mohou být porostlé liánami a dalšími popínavými rostlinami (břečťan, chmel, plamének). Ve škvírách se přímo na stromě mohou uchytit kapradiny i další cévnaté rostliny. Z větví v korunách může vyrůstat poloparazitické jmelí a ochmet. Kůra starých stromů bývá porostlá mechorosty a mnoha druhy lišejníků, z nichž leckteré mohou být velice vzácné a indikují výjimečně dobře zachovalé prostředí.

Při hloubení dutin na dožívajícíh nebo mrtvých stromech můžeme nachytat např. datla čeného, strakapouda bělohrbetého nebo datlíka tříprstého. Ti v dutinách zahnízdí a po opuštění je přenechají dalším lesním živáčkům, ať už ptákům, savcům či bezobratlým. Datlovitých si ceníme zejmená jakožto doktorů lesa, jelikož jejich jídelníček tvoří převážně larvy dřevokazných škůdců. 

Zlomené větve v koruně či dokonce zlomený kmen nejsou ničím neobvyklým. Stačí silný vítr nebo velká vrstva sněhu a jsou na světě. Na stromě mohou taková místa vytvářet vhodná stanoviště pro brouky, blanokřídlé, škvory, zlatoočky, ploštice a další lesní bezobratlé.

Zvýrazněné prvky na tomto biotopovém stromě se nazývají stromová mikrostanoviště.
Každé z nich má mnoho podob, je tvořeno různými podmínkami a využívají jej různé druhy lesních organismů.
Prozkoumejte obrázek a dozvíte se, proč jsou biotopové stromy v naší krajině tak důležité.

Jaká známe stromová mikrostanoviště?

Dutiny

Dutiny od datlovitých

Hniloba a vykotlané stromy

Chodbičky od hmyzu

Otvory

Zranění a obnažené dřevo

Obnažené bělové dřevo

Obnažené bělové a jádrové dřevo

Mrtvé dřevo v koruně

Výrůstky

Větvičkovité

Rakovinné útvary

Plodnice saproxylických hub a hlenky

Pereniální

Efemerní

Epifytycké a epixilické struktury

Epifyty, parazitické kryptofyty a fanerofyty

Hnízda

Mikropůda

Exudáty, výrony

S laskavým svolením byly použity zdroje:

Kraus, D., Bütler, R., Krumm, F., Lachat, T., Larrieu, L., Mergner, U., Paillet, Y., Rydkvist, T., Schuck, A., Winter, S., 2016. Catalogue of tree microhabitats – Reference field list. Integrate+ Technical Paper 13. 16 p. (link)